NPP Thủy Tú không chỉ cung cấp sản phẩm Alex chính hãng mà còn trực tiếp thi công công trình nhằm đảm bảo thực hiện hi công đúng quy trình, kỹ thuật theo yêu cầu của nhà sản xuất

 

Với việc trực tiếp quản lý và hợp tác với nhiều đội thầu thợ trên khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ NPP Thủy Tú đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng kể cả trong mùa cao điểm.

Đặt uy tín lên hàng đầu Thủy Tú cam kết thi công sơn chuyên nghiệp đúng kỹ thuật giúp nâng cao tuổi họ công trình.